Sociala medier dsds

hurr vikten av produkters och tjänsters kvalitet blev den viktigaste egentskapen igen – mun till mun metoden. Det fanns en tid före sociala medier Våra produktval styrs i allt högre utsträckning av våra vänner och bekantas rekommendationer. Det är egentligen ingen ny företeelse – det är allmänt

Read more